in

Mga Tips Kung Paano Maging Straight Ang Buhok


ad

Ang kulot at maalon na buhok ay magandang tingnan. Ngunit hindi sa lahat ng oras ay mapapanatili mo itong nasa ayos. Kaya kung nasa mood ka na mag-iba ng style bakit hindi mo subukang magpa-straight ng buhok! Ngunit maraming kababaihan ang nagdadalawang isip na magpa-straight ng buhok dahil takot sila na baka masira ang kanilang buhok. Ngunit ang pagkakaroon ng tamang kagamitan at tamang pamamaraan ay maari kang magkaroon ng kahanga-hanga at straight na buhok na hindi nasisira ang iyong buhok. Paano ba maging straight ang buhok gamit ang plantsa sa buhok at hair dryers? Gawin mo ang mga sumusunod na nakalista sa artikulong ito.

Paano maging straight ang buhok: Plantsa sa buhok at hair dryer

Hugasan at patuyuin ang buhok – Kung nagpapa-straight ng buhok mas madali kung huhugasan mo muna ang iyong buhok gamit ang shampoo na babagay sa type ng buhok mo. Para sa makapal at buhaghag na buhok gumamit ng shampoo na may moisturizer. Para naman sa manipis na buhok gumamit ng mga volumizing products. Kapag nahugasan na ang buhok ay gumamit ng towalya at i-blow dry gamit ang hair dryer. Makakatulong ito para mapadali ang paggamit ng plantsa sa buhok.

 • Gumamit ng tuwalya ngunit huwag kuskusing masyado ang buhok dahil pwede itong maging sanhi ng pagkaputol-putol ng buhok
 • Gumamit ng hair dryer na may magandang kuwalidad. Unahing i-blow dry ang itaas ng buhok pababa
 • Gumamit ng paddle brush

Gumamit ng heat protection spray

Ang pag-apply ng heat protection spray sa iyong buhok bago ito plantsahin ay makakatulong. Ito ay naglo-lock ng moisture para maiwasan ang pagbuhaghag ng iyong buhok. Ilagay ito sa tuyong buhok na may anim na pulgada (6 inches) ang layo sa anit ng iyong buhok.

 • Huwang ilagay sa anit ng buhok dahil pwede itong maging sanhi ng panlalagkit.
 • Ang heat protection spray ay kadalasang mabibili sa mga drug stores at hair salons. Mas maganda kung branded ang iyong bibilhin para mas protekdo ang iyong buhok.

Hatiin ang buhok sa tamang seksyon

Ito ay makakatulong kung paano maging straight ang buhok para walang anumang strands ng buhok ang makakaligtaan. Ang pinakamadaling pag-seksyon ng buhok ay ang paghahati nito sa tatlong layers.

 • Gumamit ng hair tie o butterfly clip.
 • Kung makapal ang buhok pwedeng ihati ito ng higit sa tatlong layers, kung manipis naman ang buhok ay hatiin na lamang sa dalawang seksyon.

I-set ang plantsa sa buhok (straightening iron) sa temperature na bagay sa type ng buhok mo

Ang kadalasan sa plantsa sa buhok na may magandang quality ay bibigyan ka ng option na i-adjust ang temperature nito. Ang paggamit ng tamang temperature ay makakatulong sa magandang resulta at maiwasan ang di-inaasahang damage sa buhok. Ang temperature ay dapat na depende sa type ng buhok.

 • Fine or damaged hair : I-set ang plantsa sa buhok ng 200 – 300 F (93 – 149 Celcius)
 • Kapag ang buhok ay may average na kapal: 300-350 F (149 – 177 Celcius)
 • Kapag ang buhok ay napaka-kapal at buhaghag: 350 – 400 F (177 – 205 Celcius)

Gumamit ng tamang pamamaraan o technique

Ito ang ilang tips na makakatulong kung paano maging straight ang buhok:

 • Tamang size strands ng buhok – para sa magandang resulta mas mabuti kung ang kapal ng strands ng buhok ay nasa 1 to 2 inches o pulgada ( 2.5 to 5-.1 cm ). Kung lalampas sa 1-2 pulgada ay hindi maii-straight ng maayos ang buhok. Kung ninipis naman sa 1-2 pulgada ay mas matatagalan ka sa pag-plantsa ng buhok.
 • Simulan ang pagplantsa na may isang pulgada ( 1 inch ) ang layo sa anit ng buhok.

Plantsahin ang sunod na layer ng buhok

Once na natapos mo nang plantsahin ang ibabang layer ng buhok simulang alisin ang clip sa sunod na layer at ulitin ang parehong technique na nabanggit kanina. Ang Itaas na layer ng buhok ang siyang dapat huling planstahin.

Tumingin sa salamin para tingnang maigi kung wala ka nakaligtaan na seksyon. I-check na maigi ang parteng likod, kapag may nakita kang konting waves o buhaghag ay balikan ito at planstahing muli.

Gumamit ng finishing products. Pwede kang gumamit ng silicone-based serum o coconut oil para makadagdag ito ng kintab sa buhok.

Mga dapat tandaan kung paano maging straight ang buhok:

 • Hugasan muna ng buhok ng shampoo na babagay sa type ng buhok mo
 • Gumamit ng towalya ngunit iwaasan ang pagkuskus ng masyado sa buhok
 • Gumamit ng de-kalidad na hair dryer
 • Gumamit ng hair protection spray
 • De-kalidad na plantsa sa buhok o straightening iron
 • I-set ang temperature ng plantsa sa buhok depende sa type ng buhok
 • Tamang size strands ng buhok para maplantsang mabuti at walang makaligtaan na seksyon
 • Pagplantsa sa buhok na may 1 pulgada ( 1 inch ) ang layo sa anit ng buhok
 • Gumamit ng mga finishing products tulad ng silicone-based serum o kaya coconut oil

May iba pang paraan kung paano maging straight ang buhok, maaring pumunta sa isang salon para malaman ang ibang paraan na babagay sayo.

Iba pang paaran kung paano maging straight ang buhok

 • Chemically straightened hair
 • Keratin treatment or brazillian straightening
 • Japanese straightening or thermal reconditioning
 • Hair rebonding

Ang mga ganitong uri ng hair straightening ay kadalasang umaabot ng 2-6 na buwan ang epekto. Ginagawa ang mga ito sa mga hair salon. Marami ang nagsasabi na maganda ang resulta ng ganitong uri ng hair straightening kaya nga nagiging uso na rin ito. Ngunit ang ganitong uri ng paraan ay nangangailangan din ng extrang alaga pagkatapos itong gawin para lalong gumanda, maging healthy ang buhok.

Ang tamang paraan kung paano maging straight ang buhok gamit ang plantsa ay mabisa para sa mga paiba-iba ang style ng buhok .Kung gusto naman ng permanent na hair straightening ay mayroon ding ibang paraan. Makabubuting pumunta sa isang hair salon para makapili ng paraan na babagay sayo. Ang buhok ay sinasabi na madalas na siyang nagdadala ng kagandahan ng isang babae. Kaya naman sinisikap natin na nasa ayos i ito palagi. Tunay nga na ang kagandahan ay mahalaga, maging maganda sana tayo hindi lamang sa buhok kung hindi ang buong pagkatao natin.


ad

Ano Ang Gamot sa Sunog na Buhok Dahil sa Rebond?

Anu-ano Ang Mga Epektibong Gamot Pang Rebond ng Buhok?